Kabul ve Kararlılık Terapisi (Onlayn Psixoloji 3 aylıq Kurs)

0

Eğitim Süresi: 6 Modül 3 Ay, 6 Hafta, 75 Saat Eğitim

 

Eğitimin Amacı: Eğitim Detayları; Eğitim; genel bir kuramsal girişin ardından, davranışçı terapinin temel ilkeleri ve kavramlarının ve ACT psikopatoloji modelini oluşturan altı boyutun didaktik sunum, örnek görüşmeler, rol yapma, yaşantısal grup uygulamaları yöntemleriyle pekiştirilmesi, eğitim günleri dışında oluşturulacak e-posta grubu üzerinden haftalık egzersizler ve geribildirimlerin verilmesi, yazılı ve görsel materyallerin sağlanması şeklinde gerçekleşecektir.

 

Süpervizyon Desteği: Eğitim boyunca eğitime katılanlar ile Dr. Sinem Durusal birebir iletişimde olacaktır.

 

Eğitim Türü: Online Eğitim / Zoom ile yapılacaktır. ( Haftalık dersler kayıt edilecek ve 3 aylık eğitim sürecinde tekrar izlenebilecektir.) Haftalık modüller video kayıt edilecek olup eğitim süresince tekrar tekrar izlenecektir.

1. Modül

Bağlamsal Davranışçı Yaklaşım, ACT ve RFT’ye giriş

İşlevsel Bağlamsalcılık

Davranışın İşlevsel Analizi ve klinikte uygulanması

Davranış terapisinin temel ilkeleri ve ACT terapistinin duruşu

 

2. Modül

ACT ve Psikolojik Katılık Formülasyonu

Kural güdümlülüğe karşı değerlere temas

Değer odaklı müdahaleler

Yaratıcı umutsuzluk ve Gönüllülük

3. Modül

Yaratıcı umutsuzluk nasıl oluşturulur?

Yaşantısal kaçınmaya karşı yaşantısal kabul

Yaşantısal kabul ilişkili müdahaleler

Bilişsel birleşme ve Bilişsel ayrışma süreçlerinin klinikte kullanımı

 

4. Modül

 

An ile temas ve terapistin kendindelik becerileri

An ile temas becerilerinin geliştirilmesi

ACT’in benlik yaklaşımı ve benlik ilişkili müdahaleler

5. Modül

Kendine-şefkat müdahaleleri ACT’te nasıl kullanılır?

RFT açısından metaforun işlevi nedir, klinikte nasıl kullanılır?

ACT terapi süreci

6. Modül

ACT müdahale becerilerini pekiştirmek

Klinik görüşme becerisini geliştirmek

Vaka tartışmaları

Fiyat 205 azn

Əlaqə:
+994518432599 WhatsApp +zəng
+994774641868 WhatsApp +zəng