Elan Yerləşdirmək

Elanı (Xəbəri) yerləşdirməmişdən əvvəl sonradan təsdiqlənməsi üçün +994518432599 WhatsApp nömrəmizə elan barədə məlumat yazmağınız məsləhət görülür. Paylaşmaq istədiyiniz elanda (və ya xəbərdə) məzmunu yalnız Azərbaycan dili ilə, latın hərifləri ilə yazılan səliqəli məzmunla qəbul olunacaq. Qeyd edək ki, elanlarınız tələblərimizə uyğun olduğu təqdirdə 5 Facebook səhifəmizdə:
1)EduOnline.Az,
2)Onlayn Kurslar / Kurs.EduOnline.Az,
3)Ən Son Vakansiyalar və Təcrübə Proqramları,
4)Layihə Elanları / Project Ads,
5)Telim, Seminar, Layihe ve Konfranslar,
Və həmçinin 3 WhatsApp qrupumuzda da ( Qrup1, Qrup2, Qrup3 ) paylaşılacaqdır.

Yerləşdirmək istədiyiniz elanın başlığını qeyd edin. Yalnız Azərbaycan dili ilə, latın hərifləri ilə yazılan səliqəli başlıq qəbul olunacaq. Başlıqda maksimum 6-7 sözdən istifadə etmək olar.
i
Paylaşmaq istədiyiniz elanın (və ya xəbərin) məzmununu qeyd edin. Yalnız Azərbaycan dili ilə, latın hərifləri ilə yazılan səliqəli məzmun qəbul olunacaq.
i
Paylaşmaq istədiyiniz elanın əsas şəklini yükləyin. Şəkli həcmi 1.5 MB-dan artıq olmasın.
i
Paylaşılan elan fərdi şəxs adındandırsa şəxsin adı, şirkət adındandırsa şirkətin adını qeyd edin.
i
Sizinlə əlaqə qurmağımız üçün E-poçt ünvanınızı qeyd edin.
i
Paylaşmaq istədiyiniz elanın hansı kateqoriyalara aid olduğunu qeyd edin. "Xəbərlər" kateqoriyası həmişə bütün elanlarda (və ya xəbərlərdə) vurulur.
Elanın başlığına uyğun həştaqlar daxil edin. Ən azı 3-5 həştaq əlavə etməyiniz kifayət edir. Həştaq aralarında mütləq vergül qeyd etməyi unutmayın. Məsələn: tədbir, xeber, telim və s.