“21 May Dialoq və İnkişaf Naminə Ümumdünya Mədəni Müxtəliflik Günü” - Sərgi

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Rəsm

Qalereyası, "Mədəniyyət" qəzeti və Xətai Sənət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə

"Bakı Prosesi"nin 10-cu ildönümünün qeyd edilməsi haqqında" Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin 17 noyabr 2017-ci il tarixli Sərəncamına əsasən "Bakı

prosesi"nin 100 illiyinə həsr olunmuş “21 May Dialoq və İnkişaf Naminə

Your code is here
Ümumdünya Mədəni Müxtəliflik Günü” mövzusunda rəsm müsabiqəsinin yekun

sərgisi 21 may 2018-ci il saat 16:00-da Xətai Sənət Mərkəzində keçiriləcəkdir.

Dialoq və İnkişaf Naminə Ümumdünya Mədəni Müxtəliflik Günü (World Day

for Cultural Diversity for Dialogue and Development) ilk dəfə 2003-cü il mayın 21-

də ilk dəfə qeyd olunub. Mədəni müxtəliflik həyatımızı sivil yollarla

Your code is here
zənginləşdirən yeni fikir və perspektivlər təqdim edir, hər bir fərdin və toplumun

inkişafına imkan yaradır. Bü gün bəşəriyyətin zəngin mənəvi mirası da daxil

olmaqla, mədəni müxtəlifliyin saysız-hesabsız faydasını qeyd etmək, qarşılıqlı

anlayış və mədəniyyətlərarası dialoq kimi dəyərlər əsasında qurulmuş daha dinc

bir dünya qurmaq öhdəliyinin təkidlə ifadə olunması üçün bir fürsətdir.

Your code is here
Müasir dünyada mədəni müxtəlifliyin belə təhlükə qarşısında qaldığı bir

dönəmdə - 2008-ci ildə "Bakı prosesi" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

təşəbbüsü ilə mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında səmərəli və effektiv

dialoqun qurulması məqsədilə irəli sürülmüşdür. Azərbaycanın belə bir qlobal

hərəkatın təşəbbüskarı kimi çıxış etməsinin əsasında ərazisində tarixən fərqli dini

Your code is here
mənsubiyyəti olan icmaların, milli-etnik qrupların və zəngin mədəni müxtəlifliyin

olması dayanır.

Xatırladaq ki, 18-29 yaşlı gənclər arasında keçirilən müsabiqə respublikada

mövcud mədəni müxtəlifliyin və etnik-dini dözümlülük mühitinin təbliği, çoxmillətli

və çoxkonfessiyalı ölkəni dünyada sivilizasiyalararası dialoqun məkanı kimi

Your code is here
tanınmasını işinə töhfə verilməsi, Azərbaycan dövlətinin mədəniyyətlər arasında

dialoq və əməkdaşlığa, mədəni müxtəlifliyə dəstəyinin təşviqi, həmçinin istedadlı

gənclərin üzə çıxarılması, onların yaradıcılığının dəstəklənməsi, yüksək sənət

meyarlarına cavab verən yeni təsviri sənət əsərlərinin yaradılmasının

stimullaşdırılması, yetişməkdə olan nəslin təsviri sənət sahəsində yeni mövzulara

Your code is here
marağının daha da artırılması məqsədilə keçirilir.

Qaliblər mükafat və fəxri fərmanla mükafatlandırılacaq, eyni zamanda

“Mədəniyyət” qəzetində ən yaxşı əsər və onun müəllifi haqqında ətraflı yazı dərc

olunacaqdır.

Paylaş