YARAT Film Klub: Kon-Tiki

"Kon-Tiki" (Norveç, 2012)
Rejissorlar: Xoakim Ronning, Aspen Sandberg
Ssenari müəllifləri: Petter Skavlan, Allan Skott
Rollarda: Paul Sverre Valheim Hagen, Anders Baasmo Kristiansen, Tobias Zantelman, Gustaf Skarsgard, Odd Magnus Villiamson
Filmin müddəti: 120 dəq.
Your code is here
YARAT Film Klub Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə "Kon-Tiki" filmini təqdim edir.

"Okeanın ortasında həqiqət axtarışında", bu şüar altında 2012-ci ildə tanınmış rejissorlar Xoakim Ronning və Espen Sandberg tərəfindən çəkilmiş "Kon-Tiki" filmi tamaşaçılara təqdim edildi.
"Kon-Tiki" – real hadisələrə əsaslanan tarixi bir macəra filmidir. Film, məşhur Norveç səyyahı Tur Heyerdala həsr olunub. Onun ekspedisiyası tarixdə əsl şücaət kimi yadda qaldı. 1947-ci ildə Sakit okean suları üzərində edilən bu səfər ona dünya şöhrətini gətirdi. Və bunun üçün yalnız 9 balsa ağacından hazırlanan “Kon-Tiki” adlı kiçik bir sal istifadə etdi. Sal, inklərin günəş tanrısının, Virakoçanın şərəfinə adlandırılıb, "Kon-Tiki" isə bu tanrının köhnə adıdır...
Your code is here Film, ideyanın yaranması, səfər ərəfəsində hazırlıq işləri və səyahət zamanı baş verən hadisələr barədə bəhs edir. Tur Heyerdal 5 nəfərlik heyətlə birlikdə Sakit okeanı keçərək, Cənubi amerikalıların Kolumb dövründən də əvvəl okeanı keçə biləcəyini və Polineziya adalarında məskunlaşdıqlarını sübut etdi.
Bu səfərdə qəhrəmanlar müxtəlif təhlükələrlə üzləşir: böyük balinalar, qaniçən köpəkbalıqları, göy gurultulu fırtınalarla mübarizə - bu, hələ qarşılaşdıqları hadisələrin hamısı deyil...

Film ingilis dilində rus subtitrları ilə nümayiş olunacaq

Your code is here 8 Yanvar, 19:00
Giriş sərbəstdir

_________
«Кон-Тики» (Норвегия, 2012)
Your code is here Режиссёры: Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг
Автор сценария: Петтер Скавлан, Аллан Скотт
В ролях: Пол Сверре Валхейм Хаген, Андерс Баасмо Кристиансен, Тобиас Зантельман, Густаф Скарсгард, Одд Магнус Уильямсон
Продолжительность: 120 мин.

Your code is here Фильм Клуб YARAT при поддержке Посольства Норвегии в Азербайджане предcтавляет фильм «Кон-Тики».

«Через океан в поисках истины» – под таким слоганом был презентован зрителям фильм «Кон-Тики» знаменитыми режиссерами Хоаким Роннингом и Эспен Сандбергом в 2012 году. Кон-Тики – исторический приключенческий фильм, основанный на реальных событиях. Он посвящен известному норвежскому путешественнику Туру Хейердалу, чья экспедиция вошла в историю как настоящий подвиг. Именно это путешествие, совершённое в 1947 году по водам Тихого океана, принесло ему мировую известность. Причём для этого он использовал лишь маленький плот под названием "Кон-Тики", сделанный из 9 бальзовых деревьев. Плот был назван в честь бога солнца инков, Виракоча, а «Кон-Тики» – это старое имя этого бога. Фильм рассказывает о происхождении идеи, о подготовке и событиях во время поездки. Хейердал пересёк Тихий океан вместе c экипажем из 5 человек, чтобы доказать, что южноамериканцы в доколумбовые времена могли пересечь океан и поселиться на полинезийских островах.
В этом путешествии героев поджидали различные опасности: огромные киты, борьба с кровожадными акулами, грозовые шторма – это далеко не весь список того, с чем пришлось им столкнуться.

Your code is here Фильм будет показан на английском с русскими субтитрами

8 января, 19:00
Вход свободный

Your code is here _________
“Kon-Tiki” (Norway, 2012)
Directors: Joaquim Ronning and Espen Sandberg
Directors: Joaquim Ronning, Aspen Sandberg
Written by: Petter Skavlan, Allan Scott
Your code is here Cast: Paul Sverre Walheim Hagen, Anders Baasmo Christiansen, Tobias Zantelman, Gustaf Skarsgard, Odd Magnus Williamson
Duration: 120 min.

The screening is organized with the support of The Royal Norwegian Embassy in Baku.

Your code is here "Across the Ocean in Search of Truth" – under this slogan the movie «Kon-Tiki» was presented to the audience by famous directors Joaquim Ronning and Espen Sandberg in 2012.
Kon-Tiki is a historical adventure film based on real stories. It is orway) dedicated to the famous Norwegian traveler Tour Heyerdahl, whose expedition went down in history as a real feat. This trip, that he made in 1947 on the waters of the Pacific Ocean, brought him worldwide fame. In addition, for this he used only a small raft called "Kon-Tiki", made of 9 balsa trees. The raft was named after the sun god of Incas, Viracocha, and "Kon-Tiki" is the old name of this god...
The film illustrates the origin of the idea, preparation and events during the trip. Heyerdahl crossed the Pacific Ocean together with a crew of 5 people to prove that South Americans could cross the ocean in pre-Columbian times and settle on the Polynesian islands.
In this journey, the heroes were faced with various dangers: huge whales, fighting bloodthirsty sharks, thunderstorm storms – this is not the whole list of what they had to face.

Your code is here The film will be shown in English with Russian subtitles

January 8, 7 pm
Free admission
Paylaş