"Gənc Tədqiqatçı" Təqaüd Proqramı - QEYDİYYAT

"Gənc Tədqiqatçı" Təqaüd Proqramına QEYDİYYAT başladı!

Təqaüdün miqdarı və vəsaitin verilməsi qaydaları:

Təqaüdün miqdarı: 300 AZN

Vəsait müsabiqə qalibinin kart hesabına köçürülür

Vəsait 3 dəfəyə olmaqla hissəli qaydada verilir

İlkin mərhəldə vəsait (100 AZN) müsabiqə qalibinin elan edilməsindən sonra verilir. İkinci vəsait (100 AZN) tədqiqatın gedişatında (müəyyən işlər görüldükdən və aralıq hesabatı təqdim edildikdən) sonra verilir. Üçüncü köçürmə isə tədqiqatın yekununda və yekun hesabat təqdim edildikdən sonra edilir.

QEYD 1: Tədqiqatı tək və ya komanda şəklində həyata keçirə bilərsiniz. Bu halda əldə edilən təqaüdü komanda üzvləri arasında bölüşdürməlisiniz.

QEYD 2: Hazırda davam edən tədqiqata təqaüd verilmir.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı şərtləri ödəməlisiniz.

Tədqiqat planı (1000 sözə qədər. Hər bir cümlə faydalı olmalıdır. Təkrara yol verməməyə çalışın)

Plan aşağıdakı struktura malik olmalıdır:

Mövzu barədə qısa məlumat

Mövzunun seçilməsi əsasları

Təklif edilən mövzu üzrə ədəbiyyatın qısa icmalı (mənbələr göstərilmək şərtilə)

Metodoloji yanaşma (məlumat toplama metodları, elementlərin, subyektlərin və ya

respondentlərin seçilməsi texnikası, data analizi üçün istifadə edilən kompüter proqramları və s.)

Planda heç bir əlavə dəyər yaratmayan ifadələrə və təriflərə yer verilməməlidir

Qarşıya qoyulan tədqiqat mövzusu aşağıdakı şərtlərin ən azı birini ödəməlidir:

cari problemi öyrənmək

aktual məsələni tədqiq etmək

elmi ədəbiyyatdakı boşluğu doldurmaq cəhdi (orijinallıq)

Hazırda tələbəsinizsə, yerli və ya xarici universitetlərdə təhsil almağınız əhəmiyyət kəsb etmir. Hər kəs müraciət edə bilər

Nələr tələb edilmir;

Tədqiqat işinin müddətinə hər hansı məhdudiyyət qoyulmur. Əsas olan keyfiyyətdir!

Tədqiqat işinin nəticələrinin jurnalda və ya vebsaytda nəşri tələb edilmir.

 

Qeydiyyat linki


Paylaş